jueves, 23 de mayo de 2013

ARMES DEL PODERTEXT EN CATALÀ
TEXT EN CATALÀ
Algú ha pensat en algun moment que la vertadera lluita d'un poble, qualsevol que sigui aquest està basada principalment en la qualitat de les capacitats bàsiques de qualsevol ésser humà?
Al fi i a la cap, tothom desitja en primer lloc tenir les seves necessitats bàsiques cobertes i va ser en el moment en que això no es va veure complert quan es va començar la lluita per assolir aquestes. Primerament va ser tot més difós i fins i tot es podria qualificar de pocatraça, és clar que parlo de fa molt de temps, gairebé del començament dels temps.
Els pobles han pogut ser esclaus, serfs, assalariats, per part del poder establert en cada època però sempre ha existit l'esperit de mantenir per poc que sigui, l'esperança de la llibertat – i no només la un poble sencer, sinó la de l'individu.
Des de el moment en que això no ha estat possible, la rebel·lió de l'ésser humà va començar a fer-se visible, i dic visible perquè encara que no es veiés, estava aquí, latent, i no va ser fins el moment en que els individus dels pobles es van adonar que tots units podrien aconseguir no perdre aquests drets naturals quan van tenir consciència del benefici de l'associació, però, perquè sempre tenim peròs, a totes les reunions tenim un Judes que ens pot vendre, però aquests, avui, els hi deixarem córrer.
Allò del que m'agradaria reflexionar és sobre la resposta social que com poble estem donant a la greu situació que ens envolta. Realment, som conscients? He de dir que aquesta reflexió es totalment personal (de Lamari cap a dins) i que no m'agradaria que ningú la prengués com a cap tipus de manifest polític, sinó com allò que és, una reflexió íntima i personal.
Aquest mateix matí, mentre que feia el primer cafè del matí, mirava les notícies sobre l'assassinat d'un soldat britànic a la capital del Regne Unit. Això em va donar que pensar tot això que ara em fa rondinar. Escoltava les declaracions d'un dels agressors. Sembla ser que novament tenim una mort en nom de Deu. És clar, a algú hem de culpabilitzar. Què de quina cosa? Doncs, de l'avarícia dels homes davant el poder.
De vegades no és tan gran, tan extrema i això no és només per tot allò en joc des de el punt de vista del domini, sinó de tot allò que des de l'altra banda està en possibilitat de perdre's.
Deu ser per això que a llarg dels temps, tots aquells que han estat en la posició de mandataris, han intentat manipular als pobles sotmesos, començant si es possible per manipular la seva sapiència, manejant sobretot la història al seu antull. Algú coneix algú més fàcil de manejar que un nen petit?
Doncs ara us podeu fer una idea de la nostra vàlua sense cultura -al marge de l'establerta, lliure de malversació, és clar, sinó estem a les mateixes...
La manca de cultura i educació en general és una de les principals armes de destrucció en contra dels pobles, sens dubte. I amb aquesta mancança, la manipulació en pro del poder és evident. ÉS EVIDENT.
Des de la nostra posició d'idilicoterritorial tan arrelada, som incapaços de diferenciar aquests petits matisos que fan que la nostra existència sigui només això, o realment, una vida plena.
I de tot lo altre, si no hi ha res de nou, parlem demà.ARMAS DEL PODER
TEXTO EN CASTELLANO
¿A alguno de ustedes se le ha pasado por la cabeza en algún momento que la verdadera lucha de un pueblo está basada principalmente en la calidad de las capacidades básicas de cualquier ser humano?
Al fin y al cabo, todo el mundo desea, primero de todo, tener sus necesidades básicas cubiertas y en el momento en que éstas no se vieron cumplidas es justo cuando empezó la lucha.
Primeramente fue todo difuso e incluso podríamos calificarlo de torpe, y es que estoy hablando de hace muchísimo tiempo, casi, del principio de los tiempos.
Los pueblos han podido ser esclavos, siervos o asalariados por parte del poder establecido en cada época pero siempre ha existido el espíritu por lo menos, de mantener la esperanza de la libertad, y no solamente me refiero a la de un pueblo sino a la del individuo.
Desde el momento que esto no ha sido posible, la rebelión del ser humano comenzó a ser visible, y digo visible porque, aun cuando no se viese, estaba ahí, latente, y justo entonces fue cuando los individuos de los pueblos se dieron cuenta que todos unidos podrían conseguir no perder estos derechos naturales que en el momento que se perdieron, es cuando se tuvo conciencia del beneficio de la asociación pero, porque siempre tenemos peros, en todas las reuniones tenemos algún Judas que puede vendernos, pero de éstos, hoy, no hablaremos.
De lo que me gustaría reflexionar es sobre la respuesta social que como pueblo estamos dando a la grave situación que nos rodea. Realmente, ¿somos conscientes? Tengo que decir que esta reflexión es totalmente personal (de Lamari para adentro) y que no me gustaría que nadie la tomase como un manifiesto político, sino como lo que es, una reflexión íntima y personal.
Esta misma mañana, mientras tomaba una café, veía las notícias sobre un asesinato de un soldado británico en la capital del Reino Unido. Eso es lo que justamente me ha puesto a pensar en todo ésto. Escuchaba las declaraciones de uno de los agresores. Parece que nuevamente tenemos un muerto en nombre de Dios. Claro, a alguien tenemos que echarle la culpa. ¿Qué de que? Pues de la avaricia de los hombres ante el poder.
A veces no es tan grande, tan extrema, y eso no es solo por todo lo que hay en juego desde el punto de vista del poder, sino de todo aquello que desde el otro lado, está en posibilidad de perderse.
Debe ser por eso que a lo largo de los tiempos, todos aquellos que están en posición de mandar, han intentado manipular a los pueblos sometido, empezando si es posible, por la manipulación de su sapiencia, manejando sobretodo, la historia a su antojo. ¿Alguien conoce a alguien más fácil de manejar que a un niño pequeño?
Pues ese es nuestro valor sin cultura -al margen de la establecida, libre de malversación, por supuesto, sino estaríamos en las misma...
La falta de cultura y de educación en general, es una de las principales armas de destrucción en contra de los pueblos, sin duda. Con esta falta, la manipulación a favor del poder es evidente. ES EVIDENTE.
Desde nuestra posición idilicoterritorial tan arraigada, somos incapaces de diferenciar estos pequeños matices que hacen que nuestra existencia, sea solamente eso o realmente, una vida plena.
Y de todo lo demás, si no hay nada nuevo, mañana hablaremos.No hay comentarios:

Publicar un comentario